„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Čo by malO vaše dIeŤA OVLÁDAŤ PRED NÁSTUPOM DO MŠ

Viesť deti k samostatnosti s prihliadnutím na ich vek je prospešné najmä pre ne samotné. Čo všetko sú deti schopné zvládnuť a mali by ovládať ešte pred nástupom do materskej školy?

Vek Činnosti
3-ročné deti
  • obliecť sa a obuť (nohavice, tričko, spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, topánky - nemusia si vedieť zaviazať šnúrky, ani zapínať či rozopínať gombíky)
  • používať WC, toaletný papier, následne si umyť a utrieť ruky
  • správne držať lyžičku
  • systematicky prežúvať potravu
  • správne sedieť na stoličke
  • reagovať správne na pokyn dospelého
  • nebáť sa nového prostredia
  • primerane nadväzovať kontakt s inými deťmi