„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

N OVEMBER V škôlkE

 
  4.11.2019 Deň materských škôl
 
7.11.2019
10:20

Fedor z krajiny Mala
Divadlo "Na hojdačke"

19.11.2019
9:30

Deduškova rukavička

Divadlo "Pod hríbikom"

25.11.2019
9:00
Peťo a drak
Ujo Ľubo