„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Kontakt

Materská škola Gessayova
Gessayova 31
851 03 Bratislava

Riaditeľka školy: Dagmar Jakubčinová

Tel.: +421 2 62 315 680

E-mail: msgessayova31@strediskoskole.sk