„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Ako pripraviť dieťa na MŠ

Vstup dieťaťa do materskej školy bude veľkou zmenou nielen v jeho živote, ale aj v živote rodičov. A to bez ohľadu na to, či sa na ňu vopred pripravíte alebo nie. Aby však bola adaptácia čo možno najľahšia, je dobré dať si pred nástupom do škôlky čas a postupne dieťa pripravovať na to, čo ho čaká:

  • Chodievajte často medzi deti.
  • Ukazujte si škôlku a škôlkarov, motivujte dieťa k chodeniu do škôlky (škôlkarom sa stane, keď bude veľké, šikovné, ...) a spájajte pobyt v škôlke s pozitívnymi emóciami (kamaráti, hry, zábava, prechádzky, ...). Neskôr nezabudnite dieťaťu vysvetliť, že do škôlky bude chodiť bez vás, pretože vy budete musieť chodiť do práce a vašu úlohu počas pobytu v škôlke preberú pani učiteľky.
  • Pre dieťa je dôležité vedieť sa postupne osamostatniť, aj keď tento proces naplno prebieha až v 3 - 4 rokoch. Už počas rodičovskej dovolenky sa preto snažte nechávať dieťa aj s inými ľuďmi, zo začiatku to môžu byť rodinní príslušníci (starí rodičia, teta, ...), prípadne môžete skúsiť detské kútiky, súkromné jasle (napríklad raz do týždňa, kým si niečo povybavujete).
  • Adaptačný proces ponúkajú aj samotné škôlky, preto sa môžete dohodnúť na postupnom predlžovaní pobytu dieťaťa v MŠ v prvých dňoch až týždňoch. Proces adaptácie môže tiež uľahčiť obľúbená hračka, ktorá bude dieťaťu v škôlke pripomínať domov, súrodenec alebo kamarát, s ktorým sa už pred nástupom do MŠ poznali.

Pripravte sa na to, že začiatky budú možno ťažké. Niektoré deti zvládajú odlúčenie od matky lepšie, iné horšie. Najčastejšie deti reagujú plačom a hnevom, nechcú sa pustiť rodiča, sťažujú sa na bolesť brucha, môžu byť agresívnejšie. Takéto prejavy sú však len prvotnou reakciou na tak významnú zmenu v živote, akou bezpochyby nástup do škôlky je. Zvyčajne trvajú 3 týždne a potom postupne vymiznú. Dôležité je pochopiť dieťa a stres, ktorý momentálne prežíva a poskytnúť mu dostatok lásky, istoty a opory.

 

Na adaptáciu detí v MŠ pamätá aj zákon

Vyhláška 306/2008 Z.z. o materskej škole § 3 odsek 3 hovorí:

"Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas."