„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Krúžky

Naša materská škola ponúka rodičom možnosť zapojiť svoje deti do záujmových a krúžkových činností. Organizujeme pravidelnú výučbu anglického jazyka a krúžok keramiky, ktorá priebeha počas celého školského roka. V prípade záujmu o prihlásenie dieťaťa do niektorých z nasledovných krúžkov sa, prosím, obráťte na pedagógov našej škôlky.

Pre najstaršie deti organizujeme v spolupráci s HAPPY KIDS o.z.  kurzy korčuľovania a plávania. Výlety a exkurzie pre našich škôlkarov v trvaní najviac jedného dňa pripravujeme s prihliadnutím na bezpečnosť a potreby detí so zabezpečením teplého obeda.

O plánovaných kurzoch a výletoch rodičov vopred osobne informujeme.

Anglický jazyk

Krúžok hravej angličtiny prebieha v priestoroch našej MŠ pod vedením lektorov Vzdelávacej agentúry E.M.M.A raz týždenne, a to každú STREDU:

14:45 - 15:15 hod.    1. skupina (2. trieda)

15:20 - 15:50 hod.    2. skupina (3. trieda)

15:55 - 16:25 hod.    3. skupina (4. trieda)

Záväznú prihlášku, prosím, vyplňte u pani učiteľky v triede, ktorú vaše dieťa navštevuje.

Kurzovné za 1. polrok vo výške 43 eur je potrebné uhradiť prevodom alebo vkladom na IBAN SK49 0900 0000 0006 3138 5410. Do poznámky, prosím, uveďte meno a priezvisko dieťaťa a názov materskej školy. Kurzovné zahŕňa 15 stretnutí a pracovný zošit pre každé prihlásené dieťa.

 

Keramika

Krúžok vedie pani učiteľka Nadežda Orságová v priestoroch MŠ v 4. triede každý utorok o 15:00 hod.

Poplatok za mesiace október až december 2019 vo výške 21 eur na dieťa uhraďte, prosím, na IBAN SK42 7500 0000 0000 258 35 143 a uveďte variabilný symbol 104.