„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Rada školy

Predseda:

Mgr. Lucia Ballayová - rodič

 

Podpredseda:

Forrová Oľga - učiteľka

 

Členovia:

Ing. Katarína Dančová - rodič

 - učiteľka

Rajnohová Ilona - nepedagogický zamestnanec

Lezo Milan - zástupca zriaďovateľa

Lažo Miroslav - poslanec MČ Petržalka