„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

S kým spolupracujeme

Základná škola

Naša škôlka spolupracuje so základnou školou na Gessayovej 2 už niekoľko rokov a organizuje rôzne spoločné podujatia.

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri materskej škole má dôležitý význam z hľadiska zdravej výživy detí a prípravy teplých pokrmov priamo v materskej škole. Jedálniček našich škôlkarov je pripravovaný v súlade so stanovenými normami a s dôrazom na pestrosť stravy.

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Mgr. Žabková, Hrobákova 3, tel.: 02/62 312 246

Naša spolupráca sa rozvíjala najmä v oblasti prípravy detí na vstup do základnej školy. Mgr. Žabková spolupracuje s našou materskou školou niekoľko rokov, pomáha nám pri riešení výchovných problémov a poskytuje odborné konzultácie.

 

Ďalej spolupracujeme s:

  • Občianskym združením Priatelia škôlky pri MŠ, Gessayova 31 - získavanie 2 % z daní
  • HAPPY KIDS, o.z. - kurz plávania na plavárni v Petržalke, korčuľovanie na zimnom štadióne v Petržalke
  • Miestnou knižnicou Petržalka, Prokofievova 5
  • Centrom voľného času, Gessayova 6
  • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského 7