„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Náš tím

Riaditeľka MŠ: Dagmar Jakubčinová

Zástupkyňa riaditeľky: Nadežda Orságová                                                    

Vedúca školskej jedálne: Ľubica Komárová

 

Pani učiteľky:

1. trieda: Petra Ďurkovská                 

2. trieda: Dagmar Jakubčinová, Ivona Číšková

3. trieda: Oľga Forrová, Katarína Maťašová

4. trieda: Nadežda Orságová, Katarína Petríková             

 

Nepedagogickí zamestnanci: Alžbeta Kubincová, Jana Lániková, Zlatica Matíková