„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

O nás

Materská škola Gessayova 31 sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Naši škôlkari sú rozdelení do 4 tried, ktoré majú samostatné kúpeľne a sociálne zariadenia. Stravovanie detí zabezpečujeme v jedálni na prízemí budovy. Okolo našej škôlky sa rozprestiera priestranná záhrada, kde sa môžu deti pod dozorom učiteliek zahrať v 3 pieskoviskách, na rôznych preliezkách a s množstvom hračiek.

V našej materskej škole sa s deťmi cielene hráme, vytvárame im podnetné prostredie na zdravý a všestranný rozvoj primerane ich veku. Pri hrách prihliadame na záujmy a potreby detí a nenútime ich robiť aktivity, ktoré odmietajú alebo z nich majú strach. Denný poriadok je pružný a umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Našim cieľom je, aby sa u nás deti cítili bezpečne a tešili sa na každý deň, ktorý strávia so svojimi pani učiteľkami a kamarátmi.

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava