„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ

Riaditeľka materskej školy Dagmar Jakubčinová je rodičom k dispozícii

v párnom týždni v utorok od 15:30 - 16:30 hod.

v nepárnom týždni v utorok od 10:30 - 12:30 hod.

V prípade potreby sa rodičia môžu obrátiť na riaditeľku MŠ podľa dohody.

 

Konzultačné hodiny učiteľov

Rodičia, ktorí majú záujem o konzultáciu s pedagogickými zamestnancami tak môžu urobiť

v pondelok od 12:00 - 13:00 hod.

Konzultácie sú spravidla ústne, no v prípade záujmu je možné vyhotoviť ich aj v písomnej forme.

 

Konzultačné hodiny vedúcej školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne Agáta Kucharíková má pre rodičov vyhradené konzultačné hodiny v čase

od 15:00 - 17:00 hod.

Ak je dieťa alergické na niektoré potraviny, prípadne si jeho zdravotný stav vyžaduje špeciálnu stravu, je potrebné o tom upovedomiť vedúcu školskej jedálne a priniesť potvrdenie od detského lekára.