„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Prázdniny

O prerušení prevádzky materskej školy z dôvodu prázdnin, resp. z iných závažných dôvodov budeme rodičov informovať osobne.